Chantal geeft les in solfège. 


Dit kan als voorbereiding voor het toelatingsexamen Conservatorium of als voorbereidende hulp voor het afstudeerexamen.


Maar het is juist ook voor
 iedereen die beter en sneller van blad wil leren lezen en nieuwe muziek makkelijker zelf wil leren instuderen.

We werken aan van blad leren lezen, ritmes, melodieën, akkoorden en harmonieën. Daarbij werken we met dictees en zingen.

Het werkt! Het is makkelijker dan je denkt! En als je het eenmaal onder de knie hebt gaat er een wereld voor je open.

Probeer het maar uit.